Sa licem je zaključen ugovor o radu. Međutim, zaposleni se nije pojavio i nije stupio na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, pa ni posle 7 dana, niti je dostavio opravdane razloge za nestupanje na rad. Na pozive telefonom nije odgovarao. Kako da postupimo u ovom slučaju?

Shodno članu 34. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), ako zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac i zaposleni drugačije dogovore. S obzirom da ovaj zaposleni nije dostavio opravdane razloge zbog kojih nije stupio na rad, niti je kontaktirao ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.