Sa aspekta utvrđivanja većih prava zaposlenih, kakav je odnos zakona, kolektivnog ugovora na različitim nivoima, pravilnika o radu i ugovora o radu?

Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno. Opšti akt i ugovor o radu ne mogu da utvrđuju manja prava i nepovoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, a ako opšti akt sadrži takve odredbe – neposredno se primenjuju odredbe zakona. U ovom slučaju nezakonitost i neustavnost opšteg akta utvrđuje ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.