Registrovali smo fakturu sa PDV, dužnik ima oslobađanje od PDV kod PU i dostavlja nam potvrdu o oslobađanju, šta radimo dalje?

Registrujete novu fakturu kada primite potvrdu a prethodnu otkažete.