Pravno lice želi da otvori restoran zatvorenog tipa u okviru svojih prostorija, kako bi služili zaposlenima “topli obrok” u okviru restorana. Da li je potrebno da restoran poseduje fiskalnu kasu?

“Topli obrok” koji se služi zaposlenima u restoranu zatvorenog tipa u okviru pravnog lica, ima karakter zarade zaposlenih na koji se plaćaju porezi i doprinosi. Međutim, bez obzira da li će plaćanje u restoranu biti bezgotovinsko (obustavom od zarade) ili gotovinsko (kroz blagajnu preduzeća), restoran MORA da ima fiskalnu kasu kroz koju će beležiti izdate “tople obroke” zaposlenima po utvrđenoj ceni “toplog obroka” preduzeća.

Odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 93/12), propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).