Prodavac ječma je dogovorio s kupcem prodaju 5 t ječma, ali i obavezu kupca da on ječam preveze iz magacina do svog skladišta. Po kojoj poreskoj stopi će se oporezovati ovaj promet, da li se ovo može posmatrati kao jedna usluga ili kao dve izvršene usluge?

Kada prodavac ječma dogovori prodaju i prevoz ječma koji prodaje, pri čemu je ugovorena posebna naknada za isporuku ječma i posebna naknada za prevoz tog ječma, sa strane Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12,108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18) radi se o prometu (prodaji) ječma franko magacin prodavca. U ovom slučaju, prevoz ječma smatra se sporednom uslugom koja se vrši uz promet ječma. Predmet oporezivanja predstavlja ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.