Primena metoda izuzimanja – U poslednje vreme (ali, svakako, ne i prvi put) u stručnoj javnosti su učestala pitanja koja se odnose na “pravilnu” primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu UIDO/ugovor) odnosno (u konkretnom slučaju) da li rezidentno pravno lice koje ostvari dobit poslovanjem preko stalne poslovne jedinice u državi sa kojom Republika Srbija primenjuje UIDO, u cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja, treba da primeni metod izuzimanja propisan ugovorom ili, metod kredita propisan članom 51. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, …, 153/20, 118/21 – u daljem tekstu: Zakon).

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.