Prema ugovoru sa stranom firmom, koja je uputila svog zaposlenog na rad u firmu u Republici Srbiji, zaradu zaposlenog isplaćuje strana firma, a troškove službenih putovanja ovog upućenog stranca isplaćuje firma iz Republike Srbije (u koju je upućen). Interesuje nas poreski tretman ovih troškova, s tim da naglašavamo da je ovo lice podnelo fiskalni račun za utrošeni benzin u inostranstvu koji ne glasi ni na zaposlenog ni na firmu u Republici Srbiji. Takođe nas interesuje poreski tretman računa za parking i putarinu i poreski tretman troškova selidbe porodice zaposlenog u Republiku Srbiju.

S obzirom da je u pitanju upućeno lice na rad u Republiku Srbiju, po nalogu inostranog poslodavca, a u vezi sa delatnošću domaćeg isplatioca (član 85. stav 6. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana – “Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 – ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.