Pravno lice je zaključilo ugovor o zajmu novčanih sredstava sa drugim privrednim društvom. Ugovorom je definisan zajam od 10 miliona dinara, sa ugovorenom kamatom od 1% na neotplaćeni deo duga i zakonskom zateznom kamatom u slučaju kašnjenja u otplati zajma. Da li je pravno lice dužno da plati PDV ili neki drugi porez na priliv novca od uplata zajmoprimca po osnovu otplate zajma, odnosno na priliv po osnovu glavnice, na priliv po osnovu ugovorene kamate i na priliv po osnovu zakonske zatezne kamate (ukoliko rokovi ne budu poštovani)?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.