Pravno lice je kupilo venecijanere za prozore. Firma koja prodaje i ugrađuje venecijanere ispostavila je kupcu (pravnom licu u sistemu PDV-a) fakturu sa PDV-om. Da li je faktura ispravna i da li pravno lice može koristiti odbitak prethodnog poreza po osnovu ove fakture?

Faktura koju je prodavac koji radi i ugradnju venecijanera, dao kupcu je ispravna, jer ugradnja venecijanera ne spada u radnje iz oblasti građevinarstva u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/15), i članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15). Takođe, s ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.