Po presudi suda, poslodavac je u obavezi da bivšoj zaposlenoj isplati naknadu štete na ime manje isplaćene zarade za period od 1.05.2000. do 30.06.2005. godine. Da li se na ovu naknadu plaćaju porezi i doprinosi? Pod kojom šifrom vrste prihoda se vrši ova isplata? Da li se za ove isplate može podneti godišnja pojedinačna poreska prijava (Obrazac PPP-PD), ili se mora podneti pojedinačna poreska prijava za svaki mesec posebno? Da li se podnosi M-8 obrazac?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.