Osiguravajuće kuće, da li kao poverioci registruju svoja potraživanja?

Ne, jer usluge osiguranja nisu komercijalne transakcije i iste se izmiruju sa šifrom plaćanja 260.