Nadležni zdravstveni organ je utvrdio da zaposleni – osoba sa invaliditetom, nije sposoban da obavlja poslove za koje je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu. Poslodavac nije mogao da mu obezbedi poslove prema njegovoj radnoj sposobnosti, pa je zaposlenom otkazao ugovor o radu, shodno članu 102. stav 2. Zakona o radu, odnosno zaposleni se smatra viškom u smislu člana 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu. Da li poslodavac može da zaposli drugo lice na poslovima na kojima je radio ovaj zaposleni pre isteka roka od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.