Na koji način zakonski zastupnik registruje više svojih firmi na Sistemu e-Faktura?

Kada zakonski zastupnik registruje subjekta na Sistemu e-Faktura, novog subjekta za kojeg je zakonski zastupnik registruje klikom na naziv već registrovanog subjekta (u gornjem desnom uglu korisničkog interfejsa Sistema e-Faktura), bira opciju “Dodaj novu kompaniju”, pri čemu će se otvoriti prozor za odabir “Tipa subjekta”.

Ostale detalje možete pronaći u dokumentu “Interno tehničko uputstvo” u odeljku 3.5.3.