Na koji način se plaćaju kazne za saobraćajne prekršaje zaposlenih učinjene službenim vozilom u službene svrhe?

Shodno činjenici da je vozilo vlasništvo pravnog lica, a ne zaposlenog kome je dato na korišćenje kao službeno vozilo, Parking servis je dužan da fakture po osnovu kazni pošalje privrednom subjektu – pravnom licu putem Sistema elektronskih faktura (SEF) u formi elektronske fakture. Pravno lice nakon plaćanja Parking servisu može kazne za prekršaje koje je zaposleni napravio, obustaviti iz zarade zaposlenom koji je odgovoran za prekršaje ili zaposleni može iznos zaduženja po osnovu kazni uplatiti na blagajni preduzeća.

Napominjemo da, u skladu sa članom 123. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem iz njegove zarade samo uz pristanak zaposlenog. Međutim, ukoliko su poslodavac i zaposleni potpisali Ugovor o korišćenju službenog vozila u službene svrhe, u kome je precizirano da je zaposleni odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu na vozilu njegovom krivicom, kazne za saobraćajne prekršaje itd., nije potrebna dodatna saglasnost zaposlenog za obustavljanje iznosa kazne iz zarade zaposlenog.