Na koji način je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sastavilo šifarnik tj. kako je odabralo koja će se zanimanja naći u njemu?

Šifarnik zanimanja koji je u upotrebi od 1. januara 2019. godine definisan je na osnovu analize podataka sa tržišta rada Republike Srbije, u nastojanju da se njime obuhvate sva zanimanja koja na tržištu postoje u aktuelnom trenutku. Kako bi šifarnik obuhvatio sva postojeća zanimanja, prilikom njegove izrade su konsultovani i poslodavci iz svih sektora delatnosti. Konstantno praćenje primene Šifarnika zanimanja omogućiće njegovo periodično ažuriranje i prilagođavanje aktuelnom stanju na tržištu rada u Republici Srbiji.”