Na koje radnje se odnosi rok “od najduže 25 dana” iz člana 157. stav 7. Zakona o javnim nabavkama?

Shodno članu 157. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15, 68/15), Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) odlučuje u granicama podnetog zahteva za zaštitu prava i dužna je da se izjasni o svim navodima podnosioca zahteva, kao i o povredama za koje podnosilac zahteva nije znao, a koje su uticale na odluku naručioca u postupku javne nabavke. U zavisnosti od ishoda svog odlučivanja, Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.