Možete li dati tabelarni prikaz mesečnog fonda sati za 2019. godinu?

Fond sati za 2019. godinu, po mesecima i ukupno, je sledeći:

Mesec 2019. godine Radni dani FOND SATI U 2019. GODINI
1 2 3
JANUAR 23 184
FEBRUAR 20 160
MART 21 168
APRIL 22 176
MAJ 23 184
JUN 20 160
JUL 23 184
AVGUST 22 176
SEPTEMBAR 21 168
OKTOBAR 23 184
NOVEMBAR 21 168
DECEMBAR 22 176
UKUPNO: 261 2.088