Može li roditelj zahtevati od poslodavca da da otkaz detetu mlađem od 18 godina života?

Lice starije od 15 (član 24. stav 1. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis – u daljem tekstu: Zakon) a mlađe od 18 godina života može da zasnuje radni odnos samo uz prethodnu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca (član 25. stav 1. Zakona). Saglasnost se daje u pisanoj formi i može da sadrži vreme za koje se daje, ili bez ograničenja. Roditelji, odnosno staratelji, bez ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.