Molimo za objašnjenje poreskog tretmana (ugovorene) naknade direktora i sličnih primanja koja rezident (fizičko lice) Republike Srbije, ostvari od holding kompanije (Društva) koja je poreski rezident Republike Kipar, po osnovu direktorskog ugovora shodno kojem je, rezidentno fizičko lice član odbora direktora Društva, u kojem obavlja i funkciju izvršnog direktora Društva.

Između SFRJ i Republike Kipar zaključen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (“Sl. list SFRJ – Međun. ugovori”, br. 2/86 – u daljem tekstu: Ugovor) koji se primenjuje od 1.01.1987. godine. Ugovor je, sa početkom primene od 1.11.2020. godine izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/18). Ugovor proizvodi pravno ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.