Molimo za objašnjenje poreskog tretmana prodaje softvera i, s tim u vezi, pružanja odgovarajućih povezanih usluga, sa aspekta primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Slovenijom,

Molimo za objašnjenje poreskog tretmana prodaje softvera i, s tim u vezi, pružanja odgovarajućih povezanih usluga, sa aspekta primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Slovenijom, pri čemu navodimo sledeće činjenice: Rezidentno pravno lice (Društvo) koje je 100 odsto u vlasništvu ino-kompanije iz Republike Slovenije (Matično društvo) od Matičnog društva nabavlja softver (licencu za korišenje softvera) pri čemu Matično društvo zadržava sva prava intelektualnog vlasništva. Softver (računarski program) se “nabavlja” u generičnom (engleskom) obliku, koji Društvo (zajedno, sa odgovarajućom ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.