Molim vas za pojašnjenje za situaciju kada se izdaje račun diplomatama ili stranim državljanima koji nemaju boravište u Srbiji. Da li se tim kupcima izdaje normalan račun (promet prodaja) sa identifikacijom kupca? Identifikacija kupca se navodi prema klasifikaciji iz Tehničkog uputstva, v1.7?

U slučaju prodaje diplomatsko konzularnom predstavništvu (DKP) i međunarodnoj organizaciji (MO), u fiskalni račun Promet Prodaja (PP) će se unositi PIB kada je kupac ambasada ili međunarodna organizacija za službene potrebe (SNPDV), kao i broj SNPDV obrasca.

Za kupovinu za lične potrebe (LNPDV) DKP i MO predstavnika unosiće se ID diplomatske LK i broj LNPDV obrasca.

Identifikacija kupca se koristi samo u slučaju refundacije.