Mišljenje u pogledu primene odredaba o ograničenju gotovinskog plaćanja, odnosno mogućnosti prijema gotovog novca u iznosu od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili višem iznosu, a prilikom prodaje robe i nepokretnosti ili vršenja usluga, posebno imajući u vidu odredbu člana 120. stav 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojom odredbom je predviđen prekršaj za fizičko lice koje primi gotov novac za plaćanje robe i nepokretnosti ili usluga u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih transakcija.

Ograničenje gotovinskog plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija odnosi se na sva lica, pravna i fizička, koja se bave prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji.

Kaznenim odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 91/19, 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 118. stav 1. tačka 43) predviđen je privredni prestup za pravno lice koje primi gotov novac za plaćanje robe i nepokretnosti ili usluga u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, dok je članom 120. stavom 2. i 4. Zakona predviđen prekršaj za preduzetnika i fizičko lice koje primi gotov novac u navedenom iznosu za plaćanje robe i nepokretnosti ili usluga, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija.

Dakle, za kršenje odredbe člana 46. Zakona kojim je predviđeno ograničenje gotovinskog plaćanja odgovara pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje se bavi prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji.

Kada fizičko lice prodaje stan u svoje ime i za svoj račun u privatne svrhe, a ne u okviru svoje delatnosti, odnosno nije lice koje se bavi prodajom nepokretnosti, ono nije prema odredbama Zakona u obavezi da primi novac preko računa.