Kome treba da se dostavi predlog za izmenu ili dopunu Šifarnika zanimanja?

Ukoliko korisnik utvrdi potrebu da se izvrši određena izmena ili dopuna Šifarnika zanimanja, potrebno je da svoj predlog sa obrazloženjem pošalje Nacionalnoj službi za zapošljavanje poštom ili na elektronsku adresu: sifarnici@nsz.gov.rs, odnosno popunjavanjem poruke na strani Kontakt na ovom sajtu.

Predlog može da se odnosi na neku od sledećih vrsta izmena i dopuna:

  1. nedostaje zanimanje – predložiti dodavanje novog zanimanja;
  2. zanimanje je suvišno – predložiti brisanje postojećeg zanimanja, bilo zbog toga što nije primenjivo na domaćem tržištu rada ili zbog postojanja dva istovetna zanimanja (pod istim ili sličnim nazivom);
  3. neadekvatna šifra zanimanja – predložiti izmenu šifre postojećeg zanimanja radi premeštanja u drugu klasifikacionu celinu;
  4. neadekvatan naziv zanimanja – predložiti izmenu naziva zanimanja;
  5. kompleksno zanimanje koje sadrži više zanimanja – predložiti razdvajanje postojećeg zanimanja na dva ili više novih zanimanja.

Predlagač, pored identifikacionih podataka, dostavlja obrazloženje predloga, navođenjem elemenata koji su neophodni za razmatranje, i to: vrstu izmene i dopune, naziv zanimanja, šifru zanimanja (ako se odnosi na izmenu, razdvajanje ili brisanje postojećeg zanimanja), opis poslova i zadataka u zanimanju, kvalifikacije potrebne za njihovo obavljanje, uključujući nazive, nivo i vrstu, način sticanja, kao i vrstu završene škole, uz eventualno naznačen naziv odgovarajućeg obrazovnog ili studijskog programa ili završene obuke, kao i druge raspoložive informacije i dokumentaciju koja može biti od značaja.

Nacionalna služba za zapošljavanje razmatra dostavljene predloge, kao i dostupne informacije sa tržišta rada, nakon čega obaveštava predlagača o relevantnosti predloga. Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih predloga i sprovedene analize informacija sa tržišta rada, Nacionalna služba za zapošljavanje sačinjava objedinjen predlog inicijative za izmenu i dopunu Šifarnika zanimanja, koju dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja, najviše jedanput godišnje.

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja sagledava predloge inicijative za izmenu i dopunu Šifarnika zanimanja i pokreće proceduru radi usvajanja izmena i dopuna Šifarnika zanimanja.