Koliko se računi moraju čuvati i kojim propisom je to regulisano?

Članom 47. Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18) propisano je da je obveznik dužan da čuva evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i dokumentaciju (u koju spadaju ulazni računi, izlazni računi, knjižna odobrenja… i sve ono na osnovu čega se PDV evidencija vodi), a koja je decidno propisana Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.