Koliki udeo u osnovnoj zaradi treba da bude za rad noću i smenski rad kod vrednovanja poslova za koji je takav rad utvrđen u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova?

Prema članu 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) propisano je da zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade, najmanje 26% od osnovne zarade. Ovde se u Zakonu o radu misli na uvećanje osnovne zarade po satu ostvarenog noćnog rada. Stoga, ukoliko se noćni rad vrednuje pri utvrđivanju osnovne zarade ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.