Koju šifru da koristimo iz Šifarnika zanimanja za radno mesto “Servirke” u predškolskoj ustanovi? Do sada smo prilikom prijave ili odjave na obavezno socijalno osiguranje koristili šifru 10.99.00.

Uzimajući u obzir opis poslova i zadataka, kao i vrstu i nivo kvalifikacije utvrđene aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, odgovarajuću šifru i naziv zanimanja treba potražiti na sledeći način:

  • ukoliko se radi o jednostavnim poslovima i zadacima za čije obavljanje se najčešće zahteva osnovno obrazovanje, zanimanje treba potražiti u grupi 9 Jednostavna zanimanja, u skupini 9412 Kuhinjski pomoćnici, gde bi adekvatno zanimanje moglo biti 9412.03 Pomoćni radnik u kuhinji;
  • ukoliko se radi o složenijim poslovima i zadacima za čije obavljanje se najčešće zahteva završena obuka ili odgovarajuće srednje obrazovanje, tada zanimanje treba potražiti u grupi 5 Uslužna i trgovačka zanimanja, u skupini 5131 Konobari, gde je adekvatno zanimanje 5131.04 Servir.