Koji su to slučajevi prestanka radnog odnosa zaposlenog istekom roka za koji je zasnovan?

Sa unapred utvrđenim rokom zasniva se radni odnos: na probnom radu i na određeno vreme. 1) Zaposlenom prestaje radni odnos ako NA PROBNOM RADU nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti – istekom roka određenog ugovorom o radu. Probni rad se ugovara ugovorom o radu i može da traje najduže šest meseci (član 36. stav 4. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis – u daljem ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.