Koji su to državni organi u kojima je državni službenik mogao da bude u radnom odnosu a da se to vreme može računati u godine radnog odnosa za potrebe obračuna “minulog rada”?

U članu 23. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18) utvrđeno je da državni službenik ima pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu (“minuli rad”) kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je bio zaposlen. Članom 34. PKU za državne organe (“Sl. glasnik RS”, br. 38/19, 55/20) precizirano je da zaposleni ima ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.