Koji rok unosimo u profakturi i da li postoji obaveza plaćanja?

Ne postoje zakonski rokovi za plaćanje po profakturama – ona je vid ponude kupcu bez obaveze plaćanja. U CRF se unosi isti rok koji je naznačen na profakturi.