Koji poslodavci mogu da ostvare fiskalne olakšice prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem koje ostvaruje mesečnu zaradu veću od 76.500 dinara, u skladu sa članom 21z ZPDG i članom 45ž ZDOSO?

Članom 21z Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDG) i članom 45ž Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZDOSO) počev od 1.03.2022. godine propisane su fiskalne olakšice za poslodavca koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem, i to oslobađenje od obaveze plaćanja:

  • 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, i
  • 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca,

za zaradu tog novozaposlenog lica, isplaćenu zaključno sa 31.12.2024. godine.

Poslodavcem koji može da koristi olakšice u skladu sa članom 21z ZPDG i članu 45ž ZDOSO smatra se:

  • pravno lice,
  • preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik,
  • predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, uključujući naknade koje, u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja, plaća Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranje za slučaj nezaposlenosti,1 osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom ZPDG i ZDOSO koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari ovo fiskalno oslobođenje.


[^]: “Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17, 49/21.