Koji je nivo akademske kvalifikacije sa 240 ESPB, stečene pre donošenja Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija RS?

Kvalifikacija koja je stečena prema Zakonu o visokom obrazovanju počev 2005. godine, završavanjem akademskih studija u trajanju od 4 godine – 240 ESPB, nosi stručni naziv “diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, što se kao podatak može proveriti uvidom u javnu ispravu.

Odgovarajući nivo kvalifikacije treba potražiti u Šifarniku nivoa kvalifikacija, što je u ovom slučaju šifra nivoa kvalifikacije 62. U opisu nivoa kvalifikacije čija je šifra 62 navedeno je da je to šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2), koji se stiče završavanjem OAS (Osnovnih Akademskih Studija) obima od najmanje 240 ESPB i da se označava sa 6.2 A.