Koji je maksimalan broj dana za plaćanje po profakturi?

90 dana.