Koje uslove treba da ispuni sindikat da bi se smatrao reprezentativnim?

Sindikat se smatra reprezentativnim: ako je osnovan i deluje na načelima sindikalnog organizovanja i delovanja; ako je nezavisan od državnih organa i poslodavca; ako se finansira pretežno iz članarine članova sindikata i drugih sopstvenih izvora; ako je u njega učlanjeno najmanje 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca; ako je upisan u registar.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.