Koje su registarske oznake na teritoriji Republike Srbije?

Spisak oznaka registarskih područja propisan je Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila (“Sl. glasnik RS”, br. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15, 71/17, 44/18 – dr. zakon, 63/18). Shodno tom spisku, koji je na snazi od 15. novembra 2018. godine, registarska područja na teritoriji RS su: Rb.  Registarsko područje  Oznaka  Obuhvata teritoriju opštine/grada  Rb.  Registarsko područje  Oznaka  Obuhvata teritoriju opštine/grada  1  2  3  4  1  2  3  4  1.  Aleksandrovac  AC  Aleksandrovac  41.  Lučani  LU  Lučani  ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.