Koje je odgovarajuće zanimanje koje obuhvata poslove radnog mesta “Radnik obezbeđenja”?

Zakon o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/13, 42/15 i 87/18), između ostalog, utvrđuje da je “službenik obezbeđenja fizičko lice, koje poseduje licencu Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje poslova privatnog obezbeđenja” (član 3. stav 1. tačka 16). Istim zakonom su propisani i drugi uslovi koje treba da ispunjava fizičko lice koje obavlja navedene poslove, a koji se odnose na odgovarajuću obuku, stručni ispit i licence.

Iako se ne raspolaže opisom konkretnih poslova koji se obavljaju na ovoj poziciji, napominje se da Šifarnik zanimanja sadrži više zanimanja koja obuhvataju poslove radnog mesta “Radnik obezbeđenja” popisanih u skupini 5414 Radnici fizičko-tehničkog obezbeđenja.