Koja su prava funkcionera nakon prestanka funkcije u AP i JLS?

Za razliku od zaposlenih, funkcioneri NEMAJU ugovore o radu, odnosno rešenja o zasnivanju radnog odnosa, već svoja prava iz radnog odnosa ostvaruju na osnovu akta o izboru, imenovanju ili postavljenju (član 10. Zakona o zaposlenima u AP i JLS – “Sl. glasnik RS”, br. 21/16, 113/17, 113/17 – dr. zakon). Rešenje nadležnog organa kojim se nekom licu određuje vršenje funkcije predstavlja u smislu radnopravnog položaja “akt o prijemu u radni odnos” tj. ono što nameštenicima predstavlja – ugovor o radu, ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.