Koja šifra plaćanja se koristi za plaćanje dobavljačima koji nisu u sistemu PDV-a, pa nisu u obavezi da evidentiraju račune preko portala e-fakture, već iste mogu dostavljati putem pošte?

S obzirom na to da pomenuti dobavljači nisu u sistemu PDV-a i da su izdali fiskalni račun (ako se radi o prodaji na malo), u sistemu e-faktura za plaćanje se koristi šifra 290 (kao za predračune) ili 221.