Koja prava iz radnog odnosa ima lice po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova?

Ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne zasniva se radni odnos, već je u pitanju rad van radnog odnosa, za koji angažovano lice ostvaruje pravo na naknadu za obavljeni rad koja ima poreski tretman zarade. Činjenica da lice ostvaruje pravo na naknadu koja ima karakter zarade ne znači da je ono zaposleno lice i da mu po tom osnovu pripadaju i ostala prava iz radnog odnosa. Dakle, samo prava koja su predviđena Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima su ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.