Koja lica i pod kojim uslovima mogu da se uključe u obavezno penzijsko osiguranje?

Lica koja nisu osigurana po bilo kom osnovu na penzijsko i invalidsko osiguranje (nezaposlena lica i lica koja ne primaju naknadu za rad ili drugu naknadu za koju postoji obaveza plaćanja doprinosa za PIO) i lica koja nisu korisnici prava na penziju, mogu na sopstveni zahtev da se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, shodno članu 15. Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.