Koja je procedura za upućivanje zaposlenih na “prinudni odmor” duže od 45 radnih dana?

O upućivanju zaposlenog na “prinudni odmor” shodno Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) detaljno smo pisali u “Informator”-u broj 10/2020 (poglavlje VI). U “Informator”-u broj 11/2020 (str. 82) pisali smo o proceduri upućivanja zaposlenih na “prinudni odmor” duže od 45 radnih dana u uslovima vanrednog stanja, a u “Informator”-u broj 13/2020 (str. 39.) – u uslovima po ukidanju vanrednog stanja (vanredno stanje je trajalo od 15.03.2020. ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.