Kod broja fakture ukoliko imamo model 97, da li u broj fakture unosimo 97 pa PBO?

Ne. U broj fakture unosi se samo PBO (Poziv na broj odobrenja) bez 97.