Ko utvrđuje naknade za korišćenje javne površine kada se oglašavanje vrši na površinama u privatnoj svojini, kao i da li se za posebne objekte za oglašavanje koji se postavljaju na javnim površinama utvrđuje i naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje i naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća?

Prema odredbi člana 236. stav 1. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18, 49/19 i 86/19 – dr. propis, u daljem tekstu: Zakon) naknade za korišćenje javne površine, su: naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti; naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.