Ko se smatra poslodavcem, u smislu člana 1. Zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasnik RS”, broj 99/2014), i to za zaposlene u javnim preduzećima čiji je osnivač gradska opština; u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Beograd, odnosno u ministarstvima ili organima koji su pripadali ministarstvima čiji su poslovi vršeni za teritoriju opštine (SUP, Komanda vojnog okruga i dr. ); u organima koji su u vreme prethodnog rada bili u sastavu Opštinskog organa uprave, koji su u sadašnjoj organizaciji u sastavu Ministarstva (Služba društvenih prihoda)?

U članu 1. Zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama izmenjen je član 5. stav 1. tačka 1) Zakona i propisano je da dodatak na platu pripada za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) – u visini od 0,4% od osnovice za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, u smislu člana 1. Zakona.

U primeni ove odredbe trebalo bi poći od poslodavaca koji su navedeni u smislu člana 1. Zakona i imati u vidu da ako zaposleni promeni poslodavca odnosno ako dođe do promena u okviru nabrojanih organizacionih oblika, to načelno povlači za sobom gubitak prava na dodatak na platu za vreme provedeno u radnom odnosu (npr. zaposleni je radio u javnoj službi, a sada radi u organu jedinice lokalne samouprave). Takođe, primera radi, zaposlenom u javnom preduzeću koji je prethodno bio zaposlen u jedinici lokalne samouprave ne pripada pravo na dodatak na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad), jer se u ovom slučaju javno preduzeće ne može smatrati poslodavcem u smislu člana 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Kod eventualnih nedoumica u primeni ovih odredaba u pogledu poslodavca, trebalo bi se rukovoditi činjenicom da zaposleni ima pravo na minuli rad ostvaren za svaku punu godinu rada kod poslodavca (kod koga trenutno radi).

Pitanje statusne promene, odnosno promene poslodavca trebalo bi rešavati, imajući u vidu koji je organ, organizacija, javna služba preuzela poslove i zaposlene nakon statusne promene i na taj način utvrditi pravo zaposlenih na minuli rad.

Takođe, Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama propisano je da se sve ustanove u istoj delatnosti obuhvaćene istim planom mreže, odnosno osnovane od istog nivoa vlasti smatraju istim poslodavcem u smislu prethodnog stava. Iz navedenog proizlazi da je potrebno da propisani uslovi budu (alternativno) ispunjeni kako bi zaposleni ostvario pravo na minuli rad, naime da se radi o ustanovama u istoj delatnosti obuhvaćenim istim planom mreže ili da se radi o ustanovama u istoj delatnosti osnovanim od istog nivoa vlasti.