Ko potpisuje Zahtev za registraciju direktnih korisnika lokalne samouprave?

Dokumentaciju potpisuje odgovorno lice ili zakonski zastupnik.