Ko otvara nalog na Sistemu elektronskih faktura?

U skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura (“Sl. glasnik RS”, br. 69 od 9. jula 2021. godine, 132 od 30. decembra 2021. godine, 46 od 8. aprila 2022. godine), registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, odnosno subjekt prometa lično u slučaju kada je subjekt prometa fizičko lice (u daljem tekstu: izvorno ovlašćeno lice).