Ko može biti administrator?

Uloge administratora su postavljanje podešavanje softvera, dodavanje korisnika, dodeljivanje prava unutar SUF na osnovu internog dogovora KJS1 , itd. Rad administratora u SUF-u, ne zahteva napredno informatičko znanje, svako ko je osposobljen za rad na računaru, može biti administrator.


1. korisnik javnih sredstava