Ko i pod kojim uslovima ostvaruje prvo na novčanu naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorija invalidnosti), utvrđenom u članu 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

Kao odgovor na postavljeno pitanje prenosimo mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-01255/2017-07 od 24.04.2017. godine: “Odredbama člana 218. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (”Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 75/14 i 142/14) utvrđeno je da korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji su ta prava ostvarili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, do dana stupanja na snagu ovog zakona a koja ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.