KJS koji plaćanje vrše preko Sistema za izvršenje budžeta – ISIB, šta unose u PBO?

U PBO unose broj fakture pod kojim je registrovana u CRF.