Kamata koju ostvari i stvarno poseduje finansijska institucija koju kontroliše ili pretežno poseduje vlada

PITANJE: U cilju pravilne primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Austrijom, molimo za pojašnjenje (tumačenje) odredbe člana 11. (Kamata) stav 3. tačka 3. Ugovora koja, u konkretnom slučaju, predviđa da se (prema našem razumevanju) kamata koju rezident Srbije isplaćuje rezidentu Austrije, oporezuje samo u Austriji ako, kamatu ostvari i stvarno poseduje finansijska institucija koju kontroliše ili pretežno poseduje vlada Austrije) ili njene političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave? Drugačije rečeno, šta se smatra “finansijskom institucijom koju kontroliše ili pretežno ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.