Kamata koja se plaća prilikom prodaje na odloženo

PITANJE: Da li se, kamata koja se plaća prilikom prodaje robe na odloženo plaćanje (prodaja robe na kredit) za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja smatra kamatom, prilikom čije isplate (uz ispunjenje uslova predviđenih ugovorom) treba primeniti beneficiranu stopu poreza po odbitku? Ako da, kako se ista izračunava? ODGOVOR: Za potrebe člana 11. (u Ugovoru sa Nemačkom, član 12.) stav 3. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Srbije i drugih zemalja, izraz “kamata” se definiše tako da označava, ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.